Fotowoltaika

Fotowoltaika

Jest to najszybciej rozwijająca się technologia energetyczna na świecie.
Jest to nauka zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energie elektryczną.

Elektrownie czy też farmy słoneczne (fotowoltaiczne) to nie tylko źródło czystej energii, ale także  źródło dochodu dla Inwestora. Istnieją dwie możliwości generowania zysku:

1. Sprzedaż wyprodukowanej przez elektrownię słoneczną energii do sieci po odpowiednio wysokiej stawce za kWh.
Jest to najbardziej popularny na świecie sposób zarabiania pieniędzy na energetyce słonecznej. W poszczególnych krajach funkcjonują gwarantowane ustawowo stawki, tzw. taryfy, po których zakłady energetyczne mają obowiązek skupować energię z elektrowni słonecznej. Stawki te gwarantowane są na okres kilkunastu lat tak, aby po 5-8 letnim okresie zwrotu z inwestycji, Inwestor miał możliwość wygenerowania zysku. Z punktu widzenia technicznego, całość energii wyprodukowanej w elektrowni czy też farmie słonecznej jest sprzedawana do sieci przez osobny układ pomiarowy lub licznik dwukierunkowy.
W chwili obecnej w Sejmie jest już projekt ustawy o Odnawialnych źródłach Energii która wyeliminuje dotychczasowe bariery i wprowadzi stawki gwarantowane, które to pozwolą nam w ciągu 5-7 lat na zwrot kosztów inwestycji.

2. Zużywanie wyprodukowanej energii we własnym zakresie i obniżanie tym samym rachunku za energię elektryczną.
Założenie tego systemu jest takie, że system nie wyprodukuje więcej energii niż dany budynek potrzebuje. Co za tym idzie nie będzie konieczności sprzedaży nadwyżki energii elektrycznej do sieci oraz zdobycia koncesji .
Systemy fotowoltaiczne mogą znaleźć zastosowanie zarówno jako źródło energii dla pojedynczego gospodarstwa, jak również jako system wspierający pracę firm lub zakładów produkcyjnych, czy w końcu jako duże elektrownie słoneczne, pokrywające zapotrzebowanie na energię dla większej ilości odbiorców.

Słońce to ogromny potencjał. Daje Nam możliwość wyprodukowania energii bez zanieczyszczeń, hałasu i innych czynników szkodliwych dla środowiska.

Designed by  Elegant WordPress Themes | Redesigned by  kjsoft